fbpx

Þinn garður – þín kolefnisbinding

Félag garðplöntuframleiðenda stendur að átaksverkefninu Þinn garður – þín kolefnisbinding til að auka áhuga, þekkingu og þátttöku almennings í ræktun gróðurs með tilliti til kolefnisbindingar. Með því vill félagið vekja vitund um að allur gróður og græn svæði binda kolefni og allir geta lagt sitt af mörkum. Allar plöntur ljóstillífa og binda kolefni. Ræktun í heimilisgarði stuðlar að betra andrúmslofti og er því hagur allra til framtíðar að sem flestir dragi fram sína grænu fingur og taki þátt í að kolefnisbinda með sinni ræktun.

Þitt framlag skiptir máli

Með aukinni þéttbýlismyndun og þéttingu byggðar hefur trjágróður og garðplöntur sums staðar þurft að hopa fyrir mannvirkjum. Einnig hefur gróður í görðum og útisvæðum átt undir högg að sækja í samkeppni við palla, grindverk, steypt yfirborð og malaryfirborð. Með gróðursetningu og ræktun plantna, hvort sem er í litlum garði, á svölum, á sumarhúsalóðum eða í stærri reitum og jafnvel á bújörðum þá skiptir framlag hvers og eins máli þegar kemur að kolefnisbindingu. 

Hér inni á síðu garðplöntuframleiðenda má sjá lista yfir garðplöntuframleiðendur og leita upplýsinga um plöntur, ræktunarskilyrði o.fl., auk þess sem fjöldi mynda prýðir gagnagrunninn, notendum til glöggvunar. Þar má finna hvaða plöntur og tré er heppilegast að rækta miðað við þær aðstæður sem hver og einn býr við. Fræðsla um val á plöntum og ræktun stendur einnig til boða bæði með þjónustu sem veitt er við kaup á plöntum í garðplöntustöðvum sem og á netinu.

Stærsta ræktunarverkefni Íslands

Þolinmæði er lykilinn í ræktun og kolefnisbindingu. Hægt er að fara ýmsar leiðir til að kolefnisjafna sig með því að rækta í garðinum sínum, á svölunum eða í sumarbústaðalöndum. Stærsta og fjölbreyttasta ræktunarverkefni á Íslandi er ræktun gróðurs í þéttbýli og sumarbústaðalöndum. 

Einstök tré í borgum hafa að geyma, að meðaltali fjórfalt magn kolefnis á við einstök skógartré. Tré binda kolefni úr andrúmsloftinu með ljóstillífun. Það kolefni sem ekki nýtist þeim í efnaferlinu, geyma þau í lífmassa sínum. Kolefnið er bundið í lífmassanum þar til því er sleppt aftur með loftskiptum (öndun), brennslu, eða öðrum efnabreytingum. Í skjóli trjáa er hitastig marktækt hærra og vatnsbúskapur er jafnari, hærri loftraki og minni sveiflur í raka. Í skjóli trjáa lækkar kyndingarkostnaður húsa, þar að auki skapast ræktunarskilyrði fyrir annan, fjölbreyttari og jafnvel viðkvæmari gróður.

Jákvætt fyrir líkamlega og andlega heilsu

Til að ná góðum vexti plantna þarf að huga að aðgangi að sólarljósi, aðgangi að vatni og næringarefnum. Matjurtaræktun í heimagarði stuðlar að því að draga úr kolefnislosun. Kolefnisspor eigin ræktunar er einungis brot af kolefnisspori þeirra matvæla sem keypt eru úti í búð og flutt til landsins. Flutningur hingað til lands af grænmeti og berjum með flugi er um 85% af kolefnisspori viðkomandi vöru og flutningur með skipi 71%.

Þeir sem rækta eigið grænmeti eru líklegri til að kaupa innlent og ferskt grænmeti í verslunum. Vinna í heimilisgarði er jákvæð fyrir líkamlega og andlega heilsu – eykur útiveru og stuðlar að fjölbreyttari hreyfingu. Áætlað er að um 25 þúsund heimilisgarðar séu á höfuðborgarsvæðinu og að þeir bindi í heild um 2.850 CO-ígildi á ári. Meðalheimilisgarður bindur því um 112,56 kg CO2-ígildi á ári. Ræktun í heimilisgarði stuðlar að hreinsun mengunar og skaðlegra efna úr umhverfinu.

Við erum á Facebook: